• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Uwagi ogólne do Cennika opłat

Uwagi ogólne do Cennika opłat:

 
1. Ceny usług dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski objętych wspólnym rozliczeniem podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu i stosowane są wg ceny brutto. 
 
2. Na zabiegi rehabilitacyjne świadczone w Dziale Rehabilitacji  i Odnowy Biologicznej obowiązują następujące zniżki:
- 20 % dla emerytów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadających Kartę Mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego (za okazaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia)
Uwaga: powyższe zniżki dotyczą wyłącznie zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, światłolecznictwa i nie sumują się. Przy zastosowaniu ww. rabatów nie stosuje się dodatkowego rabatu wynikającego z posiadania karty „Ostrowiecka Rodzina 3+”.
 
3. Ceny powierzchni reklamowej są cenami minimalnymi i dotyczą codziennej ekspozycji (na czas imprez sportowych organizowanych przez MOSiR ceny reklam mogą być ustalane oddzielnie w drodze negocjacji).
 
4.  Podczas imprez organizowanych przez inne podmioty cennik reklam nie obowiązuje.
 
5. Minimalny okres umowy reklamowej – jeden miesiąc. Minimalna wartość umowy reklamowej - 50 zł brutto.
 
6. Ekspozycja materiałów reklamowych i promocyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski odbywa się nieodpłatnie.